interieuradviesverzorgingshuis

Interieuradvies in verzorgingshuizen en verpleeghuizen

Al een paar jaar verdiept Lot Monhemius zich in onderzoeken die zijn gedaan naar het welbevinden van bewoners in zorginstellingen. Bewoners blijken veel baat te hebben bij een weloverwogen interieuradvies. Ze herstellen sneller, ervaren minder stress en hebben een groter gevoel van welbehagen. Deze boeiende materie was, naast het feit dat er toch echt iets moet veranderen aan het uiterlijk van zorginstellingen, aanleiding voor Lot om dit onderwerp in 2008 als afstudeerrichting te kiezen aan de academie.

Maar hoe creëer je een weloverwogen interieuradvies? Bij het ontwerpen van een dergelijk interieur komen een aantal zaken kijken. Allereerst de wens van de bewoners. SENS heeft een uitgebreide vragenlijst voor bewoners, verzorgend personeel en directie om alle wensen boven tafel te kunnen halen. Omdat er over smaak niet te twisten valt werken we op basis van de vragenlijst meestal drie concepten uit waar intern al dan niet op gestemd kan worden. Als er een keuze is gemaakt passen we die sfeer toe op de verschillende ruimtes in een definitief ontwerp.

In onze ontwerpen speelt licht een belangrijke rol. Bewoners van zorginstellingen komen vaak minder buiten en hebben bewezen veel baat bij dynamisch licht. Bij dynamisch licht wordt de lichtsterkte gedurende dag aangepast van felwit licht (in de ochtend) naar warm licht (aan het eind van de middag). Hierdoor wordt de biologische klok op natuurlijke wijze ondersteund waardoor mensen bij gebruik van dynamisch licht vele malen beter slapen en zich overdag uitgerust voelen en actiever zijn.

Andere aspecten die op de juiste manier toegepast dienen te worden zijn onder meer; kleur, geur, huiselijkheid, muziek, elementen uit de natuur, een indeling met duidelijke functies, herkenbaarheid en gerichte prikkels bij dementie. Een PG-afdeling (dementie) inrichten vraagt overigens nog meer van het interieur. Ook hier kan Lot u bij begeleiden.

Hebt u interesse in een ontwerp van SENS? Stuurt u dan een bericht via ons contactformulier. Wij zullen u zo spoedig mogelijk terugbellen om nader in te gaan op uw situatie.